Biofeedback

eureka kiropraktik logo liten

Bio betyder liv och feedback återkoppling.
Biofeedback handlar om att bli medveten om sina kroppsfunktioner och att lära sig styra dem.

Vi rekommenderar ibland biofeedback till våra patienter  för att bryta befintliga negativa mönster och bygga upp nya mera gynnsamma mönster av olika kroppsfunktioner. Genom att mäta och återföra information om olika kroppsliga funktioner till dig som patient kan du då lära dig att viljemässigt påverka dina kroppsprocesser i en fördelaktig riktning.

Bio betyder liv och feedback återkoppling. Biofeedback handlar om att bli medveten om sina kroppsfunktioner och att lära sig styra dem. Det är därför möjligt att genom biofeedback  viljemässigt förändra funktioner som normalt inte är viljestyrda. Vi använder oss av olika visuella feedbackmetoder, tex kan du få återkopplingen av din muskelaktivitet , din andningsrytm, handtemperatur, svettresponsen och hjärtverksamhet grafiskt visad på en dataskärm.

Genom denna feedback kan du omedelbart se om du genom tex bukandning , visualisering och olika tanke- och fokuseringsstrategier kan minska muskelspänningar, höja handtemperaturen förbättra hjärtverksamheten mm.

När man efter några träningstillfällen kommer på hur man ska göra/tänka för att förbättra fysiologiska tillstånd kan man åstadkomma detta helt själv utan hjälp av mätinstrument. Hjärnan och kroppen är formbar och övning ger färdighet. Man kan alltså lära sig att få varma händer, få mer avslappade muskler, få mer normal andningsrytm och hjärtrytm genom biofeedback.

Vi använder oss av utrustning från företaget Thought Technology som är världsledande inom biofeedback.