Neurofeedback

eureka kiropraktik logo liten

Neurofeedback är ett omfattande träningssystem vilket stödjer förändring i hjärnan på cellnivå.

Detta tekniska träningssystem främjar och övar hjärnan på att reglera sin aktivitetsnivå på ett för individen tillfredsställande sätt. Tekniken går ut på att hjärnan får återkoppling från sin elektriska aktivitet (EEG) och på så sätt belönar sig själv när den uppnår önskad aktivitetsnivå.

Då hjärnan är ett belöningssökande organ kommer det fortsätta att söka efter att göra ”rätt” och på så sätt träna sig själv i enlighet med det ”träningsprogram” vi designar för just dig. Detta system är sprunget ur lång tids forskning och har nu blivit en del av våra Eureka klinikers verktygslåda. Neurofeedback kan ses som teknologins svar på psykoterapin. Det används av oss för balansering av ogynnsamma tillstånd i nervsýstemet.

Neurofeedback är nu även en allmänt känd metod för Peak performance träning för individer som ställer höga krav på sig själv och sina prestationer så väl inom näringslivet som inom elitidrotten. Man kan beskriva metoden som att gå på gym, fast det är hjärnan som tränas, och den professionella klinikern är den personlige tränaren som kan se vad som behöver tränas och hur. Alla människor får en ökad livskvalitet av att träna och röra sig, oavsett vart de befinner sig i livet. En del behöver rehabilitering, en del habilitering, en del tränar för att behålla sitt välmående och en del gör det för att öka sina prestationer. Det förhåller sig på samma sätt när det gäller neurofeedback för träning av hjärnan.

Förfarandet ser ut enligt följande. Det SRE test du gjorde vid första besöket samt övrig historik och undersökningar och ditt uppsatta mål med behandlingen avgör om Neurofeedback är något för dig. Om vi kör igång med Neurofeedback designas ett träningsprotokoll och du startar din träning. Ofta tränar man 1-2 gånger per vecka i i 1-3 månader. Varje session tar ca 20-40 minuter.