SRE

eureka kiropraktik logo liten

Ditt nervsystem testas dynamiskt genom stressbelastning och återhämtning

Vad är en Stress Respons Evaluering? (SRE)

Ett av de bästa verktygen vi har på Eureka kiropraktik kallas NeuroInfiniti. Med hjälp av det kan vi testa vilket tillstånd ditt nervsystem befinner sig i, det vill säga hur stressad du är just nu och din förmåga till återhämtning. Denna kunskap ligger sedan till grund för vilken strategi vi rekommenderar för just dig.

Hälsa mäts genom att se om du har ett balanserat nervsystem som responderar optimalt på belastningar i sin miljö.

De senaste åren har avancerad datorbaserad mätutrustning, som tidigare bara funnits tillgänglig i forskningsmiljöer, gjorts tillgänglig för praktisk kiropraktisk verksamhet. Eureka kiropraktik Dalarna är en av ett fåtal kliniker i Sverige, som har tillgång till denna mätteknik.

Med NeuroInfiniti kan vi tydligt mäta hur din behandling och träning fortskrider och vilka framsteg du gör. Ett par exempel på funktioner, som NeuroInfiniti mäter vid belastning och återhämtning är hjärnaktivitet, andningsrytm, hjärtfrekvensvariabilitet, muskelspänning, handfuktighet och handtemperatur.

Med neurofeedbackträning ser patienten vilken typ av hjärnaktivitet som är igång, och kan aktivt försöka hitta rätt läge för att använda hjärnan på et mer optimal sätt för den givna uppgiften. Det samma gäller biofeedback, men istället för att mäta hjärnaktiviteten som i neurofeedback, kan man i biofeedback använda en spegel, termometer, pulsklocka etc.

NeuroInfiniti stressutvärdering är en effektiv och noggrann metod, för att mäta din fysiologiska stressrespons. Det är ett 12 minuter långt datoriserat test, som är en helt icke-invasiv undersökning. Sensorer fästs på huden vid dina axelmuskler, uppe på huvudet, på dina underarmar och på händerna. Vi använder inga nålar och ingen form av hudpenetration. Från detta datoriserade prov kan vi jämföra neurologiska responser och din återhämtningsförmåga på tre typer av stressutmaningar, mot förväntade värden. Vi analyserar tillståndet i nervsystemet på sju olika nivåer. För att på så sätt kunna skapa en till patienten anpassad åtgärdsplan.

För att göra detta, innehåller NeuroInfiniti olika instrumentet: EEG (hjärnans elektriska aktivitet), specifik sEMG (muskel responsen), handtemperatur, hudkonduktans (SC), andningsbälte (hur du andas), puls och hjärtfrekvensvariation (HRV).

Samma utrustning kan sedan även användas för att återträna din stressrespons och återhämtningsförmåga. Via biofeedback och neurofeedback program, som vi sätter samman i den totala åtgärdsplanen.

Målet för oss på Eureka kiropraktik är att du ska kunna röra dig själv från stress- och försvarsfysiologi till ett tillstånd av läkning och återhämtning. Vi arbetar med Neurologiskt Baserad Kiropraktik/ Fysioterapi.