Besök vår webbshop

För att kroppen ska fungera optimalt måste ditt nervsystem vara i balans.

I vilket tillstånd är ditt nervsystem?

Läs patientberättelser

Nervsystem
i balans

Hög energi
Få symptom
Starkt immunförsvar
Positiv mental attityd
Uppmärksam på nuet
Mentalt alert
Utmärkt hälsa
Verkar yngre än sina år
Aktiv livsstil
Etc…

Under-aktivt nervsystem

ADD
Brist på motivation
Koncentrations-svårigheter
Lågt blodsocker
Förstoppning
Låg smärttröskel
Svårt att vakna
Lättirriterad
Inkontinens
Brist på energi

Över-aktivt nervsystem

Kalla händer
Fuktiga händer
Spända muskler
Tandgnissling
Oro
Hjärtklappning
Orolig sömn
Irriterad mage(IBS)
Oförmåga att uttrycka känslor
Återkommande infektioner
Lätt distraherad och asocial

Instabilt nervsystem

Migrän huvudvärk
Skakningar
Snarkningar
Sömngångar
Varma svallningar
PMS
Allergier
Sängvätning
Mat-överlänslighet
Bi-polära störningar
Humörsvängningar

Utmattat nervsystem

Kronisk trötthet
Svårt att sova
Återkom. infektioner
Hjärtklappning
Högt blodtryck
Fibromyalgi
RA
MS
Cancer
Etc…